Dla turystów Powiat Szczycieński dla mieszkańców
BIP

Laureaci „Jurandów 2012”

STATUETKI:
- Joanna Ziółek - Firma „KRYSTYNA” w Szczytnie
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko – Nowogródzkiej w Szczytnie
- Zygfryd Leska
- Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych „Promyk” w Szczytnie
- Schroniska dla bezdomnych zwierząt „Cztery Łapy” w Szczytnie


WYRÓŻNIENIA:
-Zespół „Mazury”
- Zbigniew Nasiadko „AUTO-REMONT-SERWIS” w Szczytnie
- Dariusz Hrynowiecki -trener, prezes Akademii Sztuki Walki z siedzibą w Szczytnie
- Adam Taradejna - PTBI „TARBUD”
- Centrum Aktywizacji Projekt Wolnego Stylu w Szczytnie


STATUETKI HONOROWE
- Wiktor Marek Leyk
- Marek Michniewicz


Zobacz także

więcej »