Dla turystów Powiat Szczycieński dla mieszkańców
BIP

Statuetki i wyróżnienia "Jurandy"

Uroczystość wręczania statuetek i wyróżnień "Jurandy" odbywa się cyklicznie, wiosną każdego roku. Celem imprezy jest przede wszystkim promocja dorobku kulturowego i gospodarczego Powiatu Szczycieńskiego, aktywizowanie i integracja różnych środowisk, mieszkańców powiatu, wskazywanie wzorców społeczno-kulturowych i gospodarczych oraz nagradzanie działań na rzecz rozwoju i promocji powiatu. Nagrody przyznawane są podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym działającym na terenie lub na rzecz Powiatu Szczycieńskiego, w następujących dziedzinach: gospodarka, działalność społeczna, kulturalna, nauka i sztuka, turystyka, sport i rekreacja. Obecnie Kapituła przyznaje pięć statuetek i pięć wyróżnień "Juranda". Na wniosek przewodniczącego Kapituły przyznawane są honorowe statuetki. Statuetki i wyróżnienia "Jurandy" mają swoją historię… Po raz pierwszy nagrody wręczono w 1998r., z inicjatywy ówczesnego burmistrza miasta Szczytno Andrzeja Kijewskiego oraz Prezesa Szczycieńskiego Towarzystwa Społecznego Mariusza Spychała. W 2001 r., po dwuletniej przerwie, powrócono do tej tradycji, obecnie są to już nagrody Powiatu Szczycieńskiego.

Statuetki honorowe

1. Ojciec Święty Jan Paweł II
2. Leszek Balcerowicz Minister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej
3. Maciej Płażyński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Jan Kozłowski Wiceprezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu
5. Władysław Padło Zastępca Komendanta Głównego Policji
6. Włodzimierz Ciaś Prezes Polskiej Federacji Sportu “Gwardia”
7. Marek Sudak (Jurand 2002)
8. Jarosław Chojnacki (Jurand 2002)
9. Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski (Jurand 2002)
10. Ks. Bolesław Pentlicki (Jurand 2003)
11. Adam Małysz (Jurand 2003)
12. Mateusz Kusznierewicz (Jurand 2003)
13. Mariusz Czerkawski (Jurand 2003)
14. Kazimierz Górski (Jurand 2003)
15. Zenon Licznerski (Jurand 2003)
16. Michał Sawicz (Jurand 2003)
17. Benedykt Bielski (Jurand 2003)
18. Małgorzata Banat (Jurand 2003)
19. Polski Czerwony Krzyż, HDK-PCK (Jurand 2003)
20. Walter Późny Pierwszy Powojenny Starosta Powiatu Szczycieńskiego (Jurand 2004)
21. Krzysztof Daukszewicz (Jurand 2004)
22. Katarzyna Kalinowska (Jurand 2004)
23. Arkadiusz Wierzuk (Jurand 2004)
24. prof. dr hab. Jerzy Woźnicki (Jurand 2005)
25. dr Edmund Pokojski (Jurand 2005)
26. Janusz Lorenz Senator Rzeczypospolitej Polskiej (Jurand 2005)
27. Ks. Dziekan Józef Drążek (Jurand 2005)
28. Ryszard Odrzywolski (Jurand 2005)
29. Janusz Kotowski - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego (Jurand 2005)
30.Bożena Wrzesz-Zwada – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Jurand 2005)
31. Ks. dr Alfred Tschirschnitz Proboszcz Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego (Jurand 2005)
32. Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup dr Edmund Piszcz Metropolita Warmiński (Jurand 2006)
33. prof. dr hab. Janusz Małłek (Jurand 2006)
34. Pan Werner Koepke (Jurand 2006)
35. Pani Stanisława Ostaszewska starszy kustosz Muzeum Mazurskiego w Szczytnie (Jurand 2006)
36. st. bryg. inż. w st. spocz. Józef Zajączkiewicz (Jurand 2006)
37. dr Anna Strzelecka (Jurand 2007)
38. Jan, Olga i Krzysztof Kokoryn (Jurand 2007)
39. 8. Szczycieński batalion radiotechniczny (Jurand 2007)
40. Zespół Pieśni i Tańca w Jedwabnie (Jurand 2007)
41. Jan Karetko dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (Jurand 2008)
42. Małgorzata Kalicińska, autorka bestsellerowych książek (Jurand 2008)
43. Inspektor Sławomir Mierzwa Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie (Jurand 2009)
44. Kacper Zimny Starosta Szczycieński w latach 1999-2002 (Jurand 2009)
45.insp. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz (Jurand 2011)
46. Wiktor Marek Leyk (Jurand 2012)
47.Marek Michniewicz (Jurand 2012)
48. Lucjan Hajn (Jurandy 2013)
49. Piotr Wiśniewski (Jurandy 2013)


Zobacz także

więcej »