Autor: Paweł Krassowski

Laureaci "Jurandów 2014".

Dnia 23 kwietnia 2015 r. w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie wręczono Statuetki i Wyróżnienia Jurandy 2014. To nagrody Powiatu Szczycieńskiego dla wybitnych w dziedzinach: gospodarka, działalność społeczna, kultura, nauka i sztuka, turystyka, sport i rekreacja.
W uroczystości uczestniczyli Jarosław Matłach Starosta Szczycieński, Witold Gintowt – Dziewiałtowski Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Sylwia Jaskulska Członek Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Danuta Górska Burmistrz Miasta Szczytno, Marcin Nowociński Wicestarosta Powiatu Szczycieńskiego, Jolanta Cielecka Przewodnicząca Rady Powiatu Szczycieńskiego oraz burmistrzowie i wójtowie.
Po raz pierwszy nagrody wręczono w 1998 r., z inicjatywy władz miasta Szczytna oraz Szczycieńskiego Towarzystwa Gospodarczego. Głównym celem nagradzania była i jest promocja dorobku kulturalnego i gospodarczego Powiatu Szczycieńskiego, aktywizowanie i integracja społeczności lokalnej, wskazywanie wzorców społeczno – kulturowych. Od roku 1999 zaniechano przyznawania Statuetek i Wyróżnień. Po dwuletniej przerwie powrócono do tej tradycji – od 2001 roku stały się nagrodami Powiatu Szczycieńskiego.

Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego otrzymał Michał Szczerbic.

Wyróżnienia otrzymali:
Maria Trochimowicz - za wieloletnią działalność społeczną na rzecz mieszkańców,
Bożenna Myślak - za szczególne osiągnięcia w dziedzinie gospodarki,
Weronika Tadaj - Królikiewicz - za szczególne osiągnięcia i sukcesy artystyczne w dziedzinie rysunku,
Andrzej Zawrotny - za szczególne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie malarstwa i kultywowanie tradycji regionu Mazur.

Statuetkę Juranda otrzymali:
Joanna Gawryszewska - za działalność w sferze społeczno - kulturowej na rzecz mieszkańców Powiatu Szczycieńskiego,
Firma WARMEX Sp. z o. o. - za szczególne osiągnięcia w dziedzinie gospodarki,
Maciej Wojciechowski - za szczególne osiągnięcia i sukcesy sportowe,
Zespół "Babskie Olekanie" - za działalność w sferze społeczno - kulturowej na rzecz mieszkańców Powiatu Szczycieńskiego.

Jurandy honorowe, tytuł Zasłużonego dla Powiatu Szczycieńskiego otrzymali:
Tomasz Wawrzynkiewicz oraz Ludwik Narewski.


Zobacz także

więcej »