Dla turystów Powiat Szczycieński dla mieszkańców
BIP
Dofinansowano przez UE

Powiat Szczycieński uzyskał dofinansowanie w kwocie 850 000,00 zł na realizację projektu pn. ,,Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST i wybranych jednostek’’

2024-05-07 11:28:38 (ost. akt: 2024-05-07 11:38:51)

https://m.powiatszczycienski.pl/2024/05/n/belka-cyberbezpieczny-73105.jpg
Powiat Szczycieński uzyskał dofinansowanie w kwocie 850 000,00 zł na realizację projektu pn. ,,Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST i wybranych jednostek’’ w ramach realizacji konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

W ramach grantu planuje się zakup nowego sprzętu, oprogramowania i usług do Starostwa Powiatowego w Szczytnie, Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie, Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie oraz Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie. Ponad to przeprowadzone zostaną szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa dla pracowników Starostwa Powiatowego oraz wymienionych jednostek organizacyjnych. Realizacja grantu umożliwi zwiększenie cyberbezpieczeństwa, zachowanie ciągłości pracy w przypadku awarii, minimalizację ryzyka utraty dostępności, integralności oraz poufności danych w ww. instytucjach.

Realizacja grantu umożliwi zwiększenie cyberbezpieczeństwa, zachowanie ciągłości pracy w przypadku awarii, minimalizację ryzyka utraty dostępności, integralności oraz poufności danych w ww. instytucjach.

#FunduszeEuropejskie
Wartość projektu: 850 000,00 zł
Wkład z Funduszy Europejskich: 688 500,00 zł.