Dla turystów Powiat Szczycieński dla mieszkańców
BIP

Autor: Paweł Krassowski

Jurandy 2015!

Dnia 07 kwietnia 2016 r. w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie wręczono Statuetki i Wyróżnienia Jurandy 2015.
Nagrody Powiatu Szczycieńskiego przyznawane są za wybitne zasługi w dziedzinach takich jak: gospodarka, działalność społeczna, kultura, nauka i sztuka, turystyka, sport i rekreacja. W tym roku zmienił się skład kapituły nagrody Juranda:
- Jarosław Matłach - Starosta Szczycieński, Przewodniczący Kapituły;
- Andrzej Kijewski - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Powiatu Szczycieńskiego, Członek Kapituły;
- Jan Szymczak - Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Szczytnie, Członek Kapituły;
W obradach Kapituły uczestniczył Andrzej Karczmarski - do niedawna Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Szczycieńskiego, którego godnie zastąpiła Joanna Gawryszewska – obecnie Przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Szczycieńskiego.

Starosta Szczycieński Jarosław Matłach wręczył wyróżnienia:
- Bogusławie i Wiesławowi Mikołajczyk Właścicielom firmy GRAND STUDIO S.C. Bogusława Mikołajczyk, Wiesław Mikołajczyk za szczególne osiągnięcia w dziedzinie gospodarki;
- Sławomirowi Szczerbalowi trenerowi, prezesowi Klubu Sportowego Płetwal Szczytno za szczególne osiągnięcia w pracy trenerskiej oraz wkład i zaangażowanie w krzewienie kultury fizycznej wśród młodych mieszkańców Powiatu Szczycieńskiego;
- Członkiniom i Członkom Chóru „Pasjonata” za działalność kulturalną na rzecz mieszkańców Powiatu Szczycieńskiego;

Starosta Szczycieński Jarosław Matłach wręczył statuetki Juranda:
- Nadleśnictwu Spychowo za działalność w sferze społeczno - edukacyjnej na rzecz mieszkańców Powiatu Szczycieńskiego;
- Grażynie i Romanowi Tomczak Właścicielom Hotelu Natura Mazur Resort & Conference za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie gospodarki oraz wkład w rozwój turystyki w Powiecie Szczycieńskim;
- Konradowi Bukowieckiemu za szczególne osiągnięcia i sukcesy sportowe;
- Henrykowi Śmigowskiemu Właścicielowi Sklepu Wędkarskiego PERKOZ za szczególne osiągnięcia w dziedzinie gospodarki;
- Ewie i Robertowi Wasilewskim za całokształt działań na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury oraz całej rodzinie Wasilewskich: Ewie, Robertowi, Idze i Kai za dorobek i osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej;

Starosta Szczycieński Jarosław Matłach wręczył Juranda Honorowego:
- Janinie Surgał Tytuł Zasłużonej dla Powiatu Szczycieńskiego;


Zobacz także

więcej »