menu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych.

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami aplikacyjnymi.

Więcej informacji: http://bip2.warmia.mazury.pl/542/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-w-roku-2017.html