menu

Informacja dot. zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na trasie nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec”.

2016-10-19 13:34:39 (ost. akt: 2016-10-19 13:35:14)

Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej i kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na trasie nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec”, do dnia 18.10.2016 r., do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta firmy: Arkas – Projekt Sp. z o.o. sp. k. z Olsztyna z ceną 356 700,00 zł brutto.
Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.), w związku z powyższym złożona oferta przewyższa próg, o którym mowa wyżej.