menu

Wsparcie w ramach konkursu „Badania na rynek”.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie w ramach konkursu „Badania na rynek”. Zgłoszenia należy przesyłać do 31 sierpnia 2016 roku.

Działanie skierowane jest do przedsiębiorców realizujących duże projekty, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 milionów zł. Badania na rynek to konkurs z największą pulą środków przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców wśród wszystkich działań PARP w 2016 roku.

Więcej informacji: http://warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/7392-wzmocnienie-konkurencyjnosci-i-innowacyjnosci/