Dla turystów Powiat Szczycieński dla mieszkańców
BIP
Ziemia Szczycieńska - Ocalić przed zapomnieniem

Ziemia Szczycieńska - Ocalić przed zapomnieniem

Ziemia Szczycieńska - Ocalić przed zapomnieniem

Jesienią 2014 r. Powiat Szczycieński wydał Album historyczny „Ziemia Szczycieńska – Ocalić przed zapomnieniem”. Wydawnictwo to kompendium wiedzy o tym, jak powstawał i zmieniał się Powiat Szczycieński. Ukazuje dawne budownictwo miejskie, zapomniane już wiejskie budownictwo mazurskie, jego perły architektoniczne oraz toczące się wokół nich bogate życie kulturalno - społeczne.
Tekst autorstwa dr Zbigniewa Kudrzyckiego przybliża współczesnym burzliwe dzieje naszych ziem. Album zawiera około 140 opisanych zdjęć z terenów obecnie będących w granicach Powiatu Szczycieńskiego, jak również terenów dziś znajdującymi poza jego granicami administracyjnymi. Autorem opisów do zdjęć jest Sławomir Ambroziak.
Zdjęcia do albumu pozyskano ze zbiorów: Kreisgemeinchaft Ortelsburg za pośrednictwem Stowarzyszenia Kulturalnego Niemców „HEIMAT” w Szczytnie, Muzeum Mazurskiego w Szczytnie Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Kreisgemeinchaft Neidenburg, prywatnych zbiorów Ulricha Pokraki oraz Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w zakresie operacji
Małe Projekty w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiZobacz także

więcej »