Dla turystów Powiat Szczycieński dla mieszkańców
BIP

Turystyczny szlak I wojny światowej w powiecie szczycieńskim.

W ramach współpracy Starostwa Powiatowego w Szczytnie z III Sektorem Organizacji Pozarządowych, Mazurskie Stowarzyszenie Regionalne z Szuci, którego prezesem jest Witold Olbryś, wydało przewodnik turystyczny, „Turystyczny szlak I wojny światowej w powiecie szczycieńskim” dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Szczytnie.

„Na obszarze naszego powiatu zachowało się kilkadziesiąt miejsc związanych z I wojną światową. Są to cmentarze, kwatery wojenne, pomniki oraz znajdujące się w kościołach tablice pamiątkowe. Odwiedzenie przynajmniej części z tych miejsc może być niesamowitą lekcją historii, jak również pretekstem do szerszego poznania mazurskiej historii, przyrody czy architektury.”

Publikacja w formacie pdf dostępna jest w linku poniżej
Turystyczny szlak I wojny światowej w powiecie szczycieńskim


Zobacz także

więcej »