Dla turystów Powiat Szczycieński dla mieszkańców
BIP
Powiat Szczycieński - Przeszłość - współczesność

Powiat Szczycieński - Przeszłość - współczesność

Powiat szczycieński. Przeszłość - współczesność

Praca zbiorowa pt. "Powiat szczycieński. Przeszłość - współczesność" pod redakcją Grzegorza Jasińskiego, Zbigniewa Kudrzyckiego, Andrzeja Misiuka jest dużym osiągnięciem naukowym i organizatorskim. Autorzy poszczególnych części zaprezentowali najnowsze ustalenia naukowe w badaniach nad dziejami powiatu szczycieńskiego i regionu warmińsko - mazurskiego w różnych okresach historycznych.
Przybliża ona także mieszkańcom poszczególnych miejscowości położonych w granicach powiatu szczycieńskiego ich przeszłość i dzień dzisiejszy. Wzbogaca ponadto naszą wiedzę o dziejach regionu warmińsko - mazurskiego.

Z opinii prof. dr. hab. Zbigniewa Karpusa, 2006 r.

Zobacz także

więcej »