menu

Zadanie publicznege pn.: “VI Jurand Open Swimming”.

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Szczytnie dnia 11 maja 2016 r. przyjęto Uchwałę w sprawie: rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Ratownictwa Wodnego 4K na realizację zadania publicznego pn.: “VI Jurand Open Swimming”.

Załącznik: uchwala-nr-51xi2016-5155