menu

Otwarta konferencja powiatowa pt.„Zrozumieć Autyzm” Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom - 12 kwietnia 2016 r.

12 kwietnia 2016 r. w godzinach od 14:00 do 16:30 w Zespole Szkół nr 2 w Szczytnie na ul. Polska 18, odbędzie się konferencja pt.„Zrozumieć Autyzm” Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom.
Uczestnicy spotkania zostaną zapoznani z problematyką autyzmu. Zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk i sposoby budowania systemu wsparcia dla osób
z autyzmem i ich rodzin. Podczas spotkania przedstawiony zostanie Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz Ich Rodzinom - „Zrozumieć Autyzm”, którego celem jest dokonanie diagnozy potrzeb terapeutycznych, edukacyjnych
i socjalnych w odniesieniu do osób dotkniętych autyzmem oraz organizowanie pomocy dla nich, ich rodzin i współpracujących z nimi specjalistów.