menu

Odbiór chodnika w Księżym Lasku, gmina Rozogi.

Autor: Aleksandra Napiwodzka

Zakończyła się przebudowa chodnika w miejscowości Księży Lasek przy drodze powiatowej nr 1514N gmina Rozogi. W ramach inwestycji położono chodnik na odcinku 610 mb. Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 75 tys. zł. Na realizację ww. zadania Powiat zakupił materiały chodnikowe. Wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozogach.