menu

Nabory wniosków LGD „Brama Mazurskiej Krainy” maj-czerwiec 2019.

2019-05-09 12:00:53 (ost. akt: 2019-05-09 12:05:54)„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Nabory wniosków LGD „Brama Mazurskiej Krainy”
maj - czerwiec 2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zaprasza do aplikowania wniosków w ramach następujących przedsięwzięć:
22 maja – 5 czerwca 2019 r.
B. Podejmowanie działalności gospodarczej- START UP – ogłoszenie o naborze nr 35/2019
B. Rozwijanie działalności gospodarczej - ogłoszenie o naborze wniosków nr 36/2019, ogłoszenie o naborze wniosków nr 40/2019
C. Tworzenie sieci w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych- ogłoszenie o naborze wniosków nr 37/2019
D. Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych- ogłoszenie o naborze wniosków nr 39/2019
E. Zachowanie dziedzictwa lokalnego i renowacja zabytków- ogłoszenie o naborze wniosków nr 38/2019

22 maja – 13 czerwca 2019 r.
B. Tworzenie i rozwój inkubatorów- ogłoszenie o naborze wniosków nr 34/2019


Ogłoszenia oraz wszelkie niezbędne dokumenty i informacje znajdują się na stronie Stowarzyszenia: www.lgdbmk.pl w zakładce: PROW 2014-2020/ Nabory Wniosków
Przypominamy, że we wniosku o przyznanie pomocy należy wpisać numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 2003 o krajowym systemie ewidencji producentów rolnych, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów obowiązujący od 25 maja 2018.
https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/ewidencja-producentow.html