Dla turystów Powiat Szczycieński dla mieszkańców
BIP

Autor: Aleksandra Napiwodzka

76 rocznica wybuch II Wojny Światowej.

Dnia 1 września 2015 r. w Szczytnie odbyły się obchody dnia Kombatanta i Weterana połączone z obchodami 76 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.
Jak co roku pod Pomnikiem Orła Białego zostały złożone kwiaty i wiązanki. Hołd poległym złożyli Kombatanci, Inwalidzi Wojenni, Byli Więźniowie Polityczni, Związek Sybiraków Związek Żołnierzy Armii Krajowej, władze samorządowe oraz przedstawiciele służb mundurowych. Podczas uroczystości w Zespole Szkół nr 2 w Szczytnie Jerzy Szczeciński Prezes Koła Powiatowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych wręczył podziękowania za działalność społeczną na rzecz Związku, które otrzymali: Zygmunt Gołaszewski, Józef Januszkiewicz, Kazimierz Rodziewicz oraz Daniel Wąsowski. Podziękowania otrzymały również osoby stale współpracujące ze KP ZKRzPiBWP: Starosta Szczycieński Jarosław Matłach, Burmistrz Miasta Szczytno Danuta Górska, Wójt Gminy Szczytno Sławomir Wojciechowski reprezentowany przez Panią Ewę Zawrotną Zastępca Wójta Gminy Szczytno, Dowódca JW. 2031 w Lipowcu Ppłk Krzysztof Lis oraz Dyrektor ZS Nr 2 w Szczytnie Danuta Maroszek. Dyplom za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej za aktywną i wybitną działalność dla dobra środowiska AK-owskiego w dziele utrwalania pamięci i tradycji Armii Krajowej, z rąk Urszuli Haczkiewicz Sekretarz Koła ŚZŻAK otrzymała Elżbieta Drozdowicz Dyrektor PCPR w Szczytnie.Zobacz także

więcej »