menu

Bezpłatne seminaria dla przedsiębiorców.

Spotkania informacyjne „Dostępne źródła finansowania przedsiębiorstw”, skierowane są do przedsiębiorców z sektora MŚP, przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych oraz osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Inicjatywa organizowana jest w ramach autorskiego programu "Akademia Przedsiębiorczości" we współpracy ze specjalistami reprezentujących kluczowe instytucje administracji rządowej i samorządowej realizujące zadania w obszarze działalności gospodarczej. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z możliwościami pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej, w tym na cele inwestycyjne, obrotowe i tworzenie nowych miejsc pracy. Przewidziany jest również czas na konsultacje indywidualne z przedsiębiorcami z sektora MŚP, przedsiębiorcami społecznymi i osobami zainteresowanymi rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej.
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.sme.frp.pl pod zakładką Zgłoś się. Pytania można kierować również: nr tel. (87) 565 13 86 w. 203 lub e-mail: sme@frp.pl .
Harmonogram spotkań na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:
- 15 czerwca: Olecko (godz.9), Ełk (godz.13)
- 16 czerwca: Giżycko (godz.10), Kętrzyn (godz.14)
- 17 czerwca: Olsztyn (godz. 10)
- 19 czerwca: Gołdap (godz.10), Węgorzewo (godz. 13)
- 23 czerwca: Pisz (godz. 10), Mrągowo (godz. 14)
Źródło: http://www.portal.warmia.mazury.pl