menu

Projekt „Mobilność Kadry” SOSW.

W dniach 3-5.06.2015 r. nauczyciele ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie gościli w ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Mobilność kadry” w partnerskiej szkole Eidiko Dimotiko Attikis Irakliou w Atenach.
Wizyta nauczycieli trwała trzy dni, podczas której mieli możliwość obserwacji zajęć prowadzonych przez greckich nauczycieli w przedszkolu oraz szkole podstawowej dla dzieci z autyzmem. Dzieci uczą się w kilkuosobowych oddziałach klasowych, a do porozumiewania się nauczycieli z uczniami nie mówiącymi służy system symboli i gestów zwany Makatonem. W edukacji uczniów z autyzmem priorytetowo traktowane jest rozwijanie samoobsługi oraz trening umiejętności społecznych. Spośród zajęć rewalidacyjnych realizowane są tylko podstawowe terapie: psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna i ergoterapia. Pozostałe terapie realizowane są poza szkołą w ramach greckiego funduszu zdrowia lub możliwości finansowych rodziców. Nauczyciele SOSW dzięki uprzejmości gospodarzy dodatkowo gościli w szkole Montessoriana Exoleia, prowadzonej metodą Marii Montessori. Założycielem tej szkoły była matka obecnego dyrektora, która pobierała nauki od samej Marii Montessori. Jest to placówka prywatna, z dużymi tradycjami. W ostatnim dniu pobytu kadra pedagogiczna odwiedziła katolicką szkołę Pammakaristos Children’ s Foundation przeznaczoną dla osób upośledzonych umysłowo. Przebywają w niej dzieci, młodzież i osoby dorosłe w wieku od drugiego do nawet pięćdziesiątego roku życia. W tym samym dniu doszło również do spotkania z burmistrzem dzielnicy Aten Irakliou, Panem Nikosem Babalos w Municipality of Heraklion Attaca. Podczas spotkania poruszane były tematy związane z systemem szkolnictwa specjalnego i edukacją dzieci z autyzmem w obydwu krajach. Spotkanie przebiegło w miłej, serdecznej atmosferze. Poza uczestnictwem w job shadowing nauczyciele mięli możliwość podniesienia kompetencji językowych, poznania kultury i zwyczajów oraz podziwiania najważniejszych zabytków Aten. Polscy nauczyciele spotkali się z niezwykłą gościnnością i serdecznością ze strony gospodarzy oraz poznanych osób. Wizyta zakończyła się obopólnymi deklaracjami kontynuowania współpracy w przyszłości. W ramach projektu uczestnicy otrzymali dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych na udział w job shadowing (jest forma pobierania nauki i zbierania doświadczeń w zawodzie, polegająca na tym, że uczestnik projektu przez cały dzień roboczy towarzyszy - jak cień - prowadzącemu go pracownikowi).