menu

Spotkanie z wydziałami promocji Nadleśnictw z terenu Powiatu Szczycieńskiego.

21 lutego br. odbyło się spotkanie z wydziałami promocji Nadleśnictw z terenu Powiatu Szczycieńskiego. Tematem był rozwój turystyczny regionu poprzez ścieżki rowerowe. Planowane jest utworzenie innowacyjnej aplikacji mobilnej oraz mapy.