menu

Diabetycy do tablicy.

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Szczytnie dnia 30 maja 2016 r. przyjęto Uchwałę w sprawie: wsparcia zadania publicznego pn. „Diabetycy do tablicy” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koła Miejsko – Powiatowego.

Załącznik: diabetycy-do-tablicy-5497