menu

Komunikat Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg o zmianie przepisów dot. zbycia, nabycia i rejestracji pojazdów.

2019-12-17 13:05:23 (ost. akt: 2019-12-18 13:50:46)

1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczące kar administracyjnych związanych ze zgłaszaniem zbycia, nabycia i rejestracją pojazdów.

Zgodnie z prawem, które będzie obowiązywać od nowego roku, kto:

· będąc właścicielem pojazdu, niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, nie zarejestruje tego pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia

· lub będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie zawiadomi starosty w terminie nieprzekraczającym 30 dni, o nabyciu lub zbyciu tego pojazdu podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Sprawy związane z rejestracją pojazdów i dokonywaniem zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdów można załatwiać osobiście w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Szczytnie przy ul. Sienkiewicza 1, pok. 204.

Rezerwacji wizyty można dokonać również przez internet pod adresem: https://bezkolejki.eu/spszczytno

Wzory wniosków z kartami informacyjnymi do wykorzystania w powyższych sprawach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Szczytnie pod adresem: http://bip.powiatszczycienski.pl/procedury/114/wydzial/8/

Rafał Wilczek - Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Szczytnie