menu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie powierzenia Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

2018-11-14 14:11:55 (ost. akt: 2018-11-14 14:18:02)

Zarząd Powiatu w Szczytnie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w 2019 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Powiatu Szczycieńskiego. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: „Nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego” w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Szczytnie ul. Sienkiewicza 1, pok. nr 214 lub za pośrednictwem poczty/kuriera, do dnia 5 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr 88/XXII/2018 ZP w Szczytnie z dnia 14.11.2018 r.
Uchwała Nr 89/XXII/2018 ZP w Szczytnie z dnia 14.11.2018 r.
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie na pomoc prawną na 2019
Załącznik nr 2 - Oferta
Załącznik nr 3 - Umowa
Załącznik nr 4 - Sprawozdanie