menu

XVI edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 października 2015 roku. W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne związane z rozwojem przedsiębiorczości i tworzące nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców. Oceniane będą inicjatywy zrealizowane w 2014 oraz w pierwszej połowie 2015 roku.
Więcej informacji http://portal.warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/5304-promocja-przedsiebiorczosci-na-wiejskich-obszarach

źródło: Regionalny Portal Informacyjny Wrota Warmii i Mazur