menu

Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie.

Rozbudowa Szpitala będzie polegała na powiększeniu istniejącego budynku o nowe trzykondygnacyjne skrzydło wraz z krytym przejściem łączącym oba obiekty. Zostanie tam zlokalizowany oddział wewnętrzny (50 łóżek), dziecięcy (20 łóżek), laboratorium, apteka szpitalna oraz gabinety diagnostyki endoskopowej. Powierzchnia użytkowa nowego obiektu wynosi około 2 435 m2. Rozbudowa szpitala umożliwi zwiększenie ilości łóżek na oddziałach, które będą zajmowały nowy pawilon wewnętrznym i dziecięcym. Dzięki temu będzie możliwe zwiększenie ilości świadczeń udzielanych na tych oddziałach i zmaleje liczba osób oczekujących na miejsce. Dzięki uzyskanej przestrzeni możliwe będzie również utworzenie Zakładu Opieki Leczniczej. Szacuje się, że nowy oddział ZOL będzie obsługiwać 200 osób rocznie.
Koszt inwestycji to prawie 19 mln zł.