menu

Spotkanie na temat funduszy unijnych z udziałem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina.

2018-05-10 08:24:56 (ost. akt: 2018-06-14 14:19:53)

Dnia 8 maja br. odbyło się spotkanie poświęcone funduszom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podczas wydarzenia przedstawiono możliwości dofinansowania: przedsiębiorstw, projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, programów zdrowotnych, programów z zakresu efektywności energetycznej, a także kompleksowej modernizacji energetycznej budynków.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sylwia Jaskulska, Starosta Szczycieński Jarosław Matłach, Burmistrz Miasta Szczytno Danuta Górska, Wójt Gminy Wielbark Grzegorz Zapadka, Wójt Gminy Rozogi Zbigniew Kudrzycki oraz Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Ryszard Cecot.

Podczas wydarzenia do dyspozycji uczestników byli przedstawiciele jednostek wdrażających ww. środki w ramach RPO WiM 2014–2020 oraz konsultant z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, udzielający informacji na temat Funduszy Europejskich.