Dla turystów Powiat Szczycieński dla mieszkańców
BIP

Zadanie publiczne pn. „TWÓRCY LOKALNI – PROMOCJA GLOBALNA”.

Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia-Kraina Kreatywności z siedzbą w Jerutkach realizuje zadanie publiczne pn. „TWÓRCY LOKALNI – PROMOCJA GLOBALNA”, którego celem jest m.in. utworzenie bazy Lokalnych Twórców Kultury Powiatu Szczycieńskiego, a w celu łatwiejszego dostępu do niej nastąpi to poprzez umieszczenie zebranych informacji na naszej stronie internetowej. Powstająca Baza będzie miała na celu promocję oraz zaprezentowanie działalności lokalnych twórców kultury, szeroko reprezentujących różne jej dziedziny.
W związku z tym zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w realizowanym przez nas zadaniu w zakresie udostępnienia wszelkich informacji dotyczących działalności konkretnych osób-mieszkańców miejscowości na terenie Powiatu Szczycieńskiego. Pragniemy dotrzeć do tych osób i za ich zgodą i wiedzą w sposób najbardziej reprezentatywny przedstawić ich jako potencjał kulturalny naszego regionu.
Prosimy zatem o pomoc w rozpropagowaniu naszej idei i pomysłu, z korzyścią dla twórców i lokalnych społeczności. Liczymy na pomoc wszystkich osób i instytucji, którym leży na sercu kultura naszego powiatu i regionu.
Łączę wyrazy szacunku
Joanna Gawryszewska
Prezes Fundacji Kreolia-Kraina Kreatywności

Kontakt:
Fundacja Kreolia-Kraina Kreatywności
Jerutki 81, 12-140 Świętajno
tel. 604 801 551; e-mail: kreolia@wp.pl

Zobacz także

więcej »