menu

Podpisanie umowy na rozbudowę Szpitala Powiatowego w Szczytnie.

23 kwietnia br. podpisano umowę na realizację zadania pn. "Rozbudowa szpitala powiatowego ZOZ w Szczytnie". Umowa została podpisana pomiędzy Powiatem Szczycieńskim reprezentowanym przez Starostę Powiatu Szczycieńskiego Jarosława Matłacha, Wicestarostę Powiatu Szczycieńskiego Marcina Nowocińskiego, Skarbnika Powiatu Agnieszkę Gałązkę a Wykonawcą - Konsorcjum: KIM Sp. z o.o., ANCHOR pbw Sp. z o.o., którego Liderem jest firma - KIM Sp. z o.o., reprezentowana przez Prezesa – mgr inż. Zygmunta Jakuba Krosnowskiego. Kwota inwestycji wyniesie 17.999.000,00 zł.
Nowe skrzydło szpitala zawierać będzie:
- oddział dziecięcy na 20 łóżek,
- oddział wewnętrzny na 50 łóżek,
- aptekę szpitalną,
- laboratorium analityczne,
- pracownię endoskopową.
Na starym skrzydle będzie zakład opiekuńczo - leczniczy.