menu

Posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

15 lutego br. w sali konferencyjnej ratusza w Szczytnie odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Głównym celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań w zakresie narzędzia, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Narzędzie, które od połowy września 2016 roku funkcjonuje na terenie powiatu szczycieńskiego i cieszy się dużym zainteresowaniem społecznym. To potrzebna forma kontaktowania się społeczeństwa z Policją. Mając na uwadze rodzaje zgłoszeń, jakie dokonują mieszkańcy naszego powiatu, a także ich weryfikacja, nieodzownym było omówienie zagrożeń, jakie występują na podległym nam terenie. Ważnym zagadnieniem była również aktualna sytuacja w zakresie ASF (Afrykańskiego Pomoru Świń) i nowych uwarunkowań prawnych. Następnie członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dokonali zaopiniowania Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego.