menu

Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych dotyczące projektu „Niepodległa Łączy”.

11 stycznia br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Szczytno odbyło się spotkanie Starosty Szczycieńskiego Jarosława Matłacha z przedstawicielami organizacji pozarządowych dotyczące projektu „Niepodległa Łączy”. Otwierając spotkanie, Starosta przedstawił uczestnikom założenia, cel projektu oraz możliwości zarówno dla partnerów jak i dla jego odbiorców. Swój głos zabrali również przedstawiciele organizacji pozarządowych.