OgłoszeniaBIPePUAPGeoportal
menu

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.

Zarząd Powiatu w Szczytnie dnia 28 grudnia 2017 r. przyjął Uchwałę Nr 116/XXIV/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań publicznych na rok 2017 z zakresu: Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna – prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Załączniki:
1. uchwala-nr-116xxiv2017-w-sprawie-rozstrzygniecia-otwartego-konkursu-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych-oraz-podmiotow-wymienionych-w-art-3-ust-3-us-15459
2. zalacznik-nr-1-do-uchwaly-nr-116xxiv2017-w-sprawie-rozstrzygniecia-otwartego-konkursu-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych-oraz-podmiotow-wymienionych-15460
3. zalacznik-nr-2-do-uchwaly-nr-116xxiv2017-w-sprawie-rozstrzygniecia-otwartego-konkursu-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych-oraz-podmiotow-wymienionych-15461