menu

Seminarium Regionalnego Programu Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych.

W dniu16 października 2017r., w auli Zespołu Szkół nr 2 w Szczytnie odbyło się Seminarium Regionalnego Programu Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych, zorganizowane przez Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina i Starostę Szczycieńskiego Jarosława Matłacha. Urząd Marszałkowski w Olsztynie reprezentowała Joanna Glezman Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Licznie przybyłą młodzież ze szkół ponadpodstawowych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i placówek upowszechniania kultury powiatu szczycieńskiego, powitał Starosta Szczycieński Jarosław Matłach, podkreślając znaczenie programów wspierania inicjatyw młodzieżowych, proponowanych młodzieży w 2018 roku.
W trakcie seminarium, skierowanego w szczególności do młodzieży, samorządów, pedagogów, pracowników bibliotek, instytucji kultury i organizacji pozarządowych powiatu szczycieńskiego, omówione zostały projekty i konkursy grantowe, które realizowane będą w roku 2018 m.in. pod auspicjami Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
1. Program Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim
- tworzenie lokalnych programów wspierających aktywność młodych.
2. Wędrowna Akademia Kultury – projekty edukacji kulturowej umożliwiające zdobycie kompetencji społecznych pozwalających młodzieży na skuteczne działanie we współczesnym świecie.
Ich wspólnym celem jest umożliwienie młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim realizacji własnych inicjatyw i pomysłów zwiększających ich potencjał twórczy, aktywność obywatelską i kompetencje społeczne poprzez wdrożenie w województwie warmińsko -mazurskim systemowego wsparcia inicjatyw młodzieżowych.
Wymienione programy przedstawiła Joanna Glezman z Urzędu Marszałkowskiego, Wioletta i Ryszard Michalscy z Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie oraz Stowarzyszenie „Tratwa”.