menu

Obchody Święta Wojska Polskiego oraz 97. Rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Autor: Arkadiusz Myślak

11 sierpnia br. w Jednostce Wojskowej w Lipowcu odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego oraz 97. Rocznicy Bitwy Warszawskiej. Podczas uroczystości podniesiono flagę, odśpiewano hymn państwowy a Dowódca 8. Szczycieńskiego batalionu radiotechnicznego ppłk Krzysztof Lis wygłosił przemówienie. Nadano również awanse zawodowe, medale, nagrody, oraz odczytano apel poległych i odśpiewano pieśń "My pierwsza brygada".
W uroczystościach brał udział Starosta Szczycieński Jarosław Matłach, Burmistrz Miasta Szczytno Danuta Górska oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie, przedstawiciele związków byłych żołnierzy, kombatantów i inwalidów wojennych Roman Kacprzak, Eryka Mariańska, Urszula Haczkiewicz oraz płk w st. spocz. Wiesław Wileński.