menu

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Nauka w służbie praktyki - konferencja w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Nauka w służbie praktyki - konferencja w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
W dniach 29 -30 maja 2017 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się konferencja pt. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Nauka w służbie praktyki”. Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie mł. insp. dr Marek Fałdowski otwierając konferencję podkreślił wagę i znaczenie problematyki, która będzie omawiana i dyskutowana. Starostę Szczycieńskiego reprezentował Stefan Januszczyk Sekretarz Powiatu. Inauguracyjny referat wygłosił Dyrektor Biura Ruchu Drogowego mł. insp. Zdzisław Sudoł przedstawiając stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce oraz plany działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach na lata 2017-2020. Organizatorem konferencji był Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie przy udziale Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Akademii Korpusu Policji w Bratysławie, Akademii Policji Republiki Czeskiej w Pradze, Wyższej Szkoły Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Starostwa Powiatowego w Szczytnie oraz Urzędu Miasta w Szczytnie. Patronat honorowy nad konferencją sprawowała Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
W ramach konferencji odbywały się debaty eksperckie i panele dyskusyjne odnoszące się do szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzięki udziałowi zastępców komendantów wojewódzkich Policji oraz naczelników Wydziałów Ruchu Drogowego z całego kraju zaistniała szansa na wymianę doświadczeń pomiędzy ośrodkami naukowo-badawczymi, a praktykami podejmującymi działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wśród przedstawicieli krajowych ośrodków naukowych znaleźli się min.: prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca z Politechniki Krakowskiej, dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, profesor Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. Marian Cieślarczyk z Uniwersytetu Przyrodniczo -Humanistycznego w Siedlcach. Do udziału w obradach zaproszono także przedstawiciela Akademii Korpusu Policji w Bratysławie mjr dr Milana Marcinka, który wygłosi referat pt.: „System E-CALL. Doświadczenia Republiki Słowackiej”.

Źródło: Opracowano na podstawie informacji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.