OgłoszeniaBIPePUAPGeoportal
menu

IV Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej - etap finałowy.

21 kwietnia br. w salce konferencyjnej Hoteliku Zespołu Szkół Nr 2 w Szczytnie odbył się IV Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej - etap finałowy. Został zorganizowany przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Wzorem lat ubiegłych zakres wiedzy sprawdzanej w konkursie powiatowym dotyczył: sprzedaży konsumenckiej, prawa ochrony konkurencji i konsumentów, prawa telekomunikacyjnego, bankowego, turystycznego, działania stałych polubownych sądów konsumenckich oraz przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym. Jego celem jest propagowanie prawa konsumenckiego wśród uczniów oraz zachęcenie ich do zdobywania praktycznych umiejętności z tego zakresu. W konkursie wzięło udział 11 uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu szczycieńskiego: Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 2 i Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie.
Patronat honorowy objęli Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał oraz Starosta Szczycieński Jarosław Matłach.
Uczestnicy konkursu przystąpili do rozwiązania testu składającego się z 36 pytań, które obejmowały konkretne problemy z jakimi spotykają się na co dzień wszyscy konsumenci. Bardzo dobrze przygotowana do konkursu młodzież prezentowała wysoki poziom wiedzy. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów oraz dokonała podsumowania konkursu. Zwycięzcy uhonorowani zostali dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Starostę Szczycieńskiego. Z upominkami ufundowanymi przez Starostę Szczycieńskiego oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakończyli swój udział w konkursie pozostali jego uczestnicy, a także nauczyciele szkół przygotowujący młodzież do konkursu.

Laureaci IV Powiatowego Konkursu Wiedzy Konsumenckiej:
1. Artur Krasowski z Zespołu Szkół Nr 3 w Szczytnie
2. Paulina Płocharczyk z Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie
3. Magdalena Prusik z Zespołu Szkół Nr 2 w Szczytnie


Władze Powiatu Szczycieńskiego kładą duży nacisk na edukację młodzieży, a Konkurs jest jednym z przejawów propagowania wiedzy na temat uprawnień konsumenckich. Cieszy fakt, że młodzi ludzie interesują się nie tylko wiedzą podręcznikową ale także pragną swoje wiadomości poszerzać, co kosztowało ich z pewnością dużo czasu i wysiłku.

Wszystkim laureatom Konkursu serdecznie gratulujemy!