menu

ZS nr 3 w Szczytnie „SZKOŁĄ Z POTENCJAŁEM”.

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego zostało laureatem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i otrzymało tytuł „CHIRONA, czyli szkoły z potencjałem”. Tytuł ten został przyznany za wysoki potencjał akademicki abiturientów i absolwentów szkół oraz losy akademickie kandydatów. W skali całego kraju nasze liceum należy do siedmiu szkół (bo tylu było laureatów), których największa liczba absolwentów kontynuuje naukę na UWM i ją realizuje do samego końca, co nie zawsze jest takie oczywiste. To szczególne wyróżnienie, które umiejscawia szkołę wysoko w ciągu procesu edukacyjnego, który nie kończy się na zdaniu matury, ale obejmuje naukę na poziomie uczelnianym.
Nazwa nagrody odwołuje sie do mitologicznej postaci Chirona - dobrego Centaura, opiekuna największych i najsłynniejszych bohaterów i herosów świata antycznego. W uniwersyteckiej nagrodzie Chiron uosabia nauczyciela i mistrza, który prowadzi ucznia przez edukację. To także obraz szkoły, która stwarza warunki do takich działań współczesnych Chironów. Jesteśmy dumni z tego, że nasze liceum znalazło się w takim gronie wyróżnionych szkół.
Nagrodę tę szkoła otrzymała w środę 5 kwietnia br. na specjalnie zorganizowanej po raz pierwszy ogólnopolskiej konferencji dla dyrektorów szkół średnich, współpracujących z UWM w Olsztynie, na której nagrodę odebrał wicedyrektor Sławomir Majewski.