menu

Oddanie windy do użytku w Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie.

21 marca br. w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie, przekazana została społeczności szkolnej, winda. Ułatwi ona poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku szkoły.

Całkowity koszt zadania wyniósł prawie 335.000 zł, z czego Powiat wniósł prawie 220.000 zł, pozostałe środki pozyskane zostały z PFRON-u.