menu

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym – Dźwierzuty.

Autor: fot. Gmina i Miasto Pasym

Gmina Pasym przy współpracy z Powiatem Szczycieńskim, rozpoczęła długo wyczekiwaną rozbudowę drogi powiatowej nr 1476N Pasym – Dźwierzuty na odcinku od miasta Pasym do miejscowości Grzegrzółki (w granicach administracyjnych gminy Pasym). Przebudowa ma na celu poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wartość inwestycji wyniesie 3 444 463 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniesie 2 191 711 zł. Warto podkreślić, iż Powiat Szczycieński wniesie ponad 876 926 zł, co stanowi 70% wkładu własnego, pozostałe 30% (375 826 zł) wniesie Gmina Pasym.
Jak podkreśla Starosta Szczycieński Jarosław Matłach, tylko przy dobrej współpracy samorządów, udało się uzyskać dofinansowanie. Takie współdziałanie owocuje poprawą bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców naszego powiatu.