menu

Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.

Autor: wies_fot_tomasz_raczynski

Przedmiotem konkursu jest wybór najlepszej pracy w dwóch kategoriach: prace naukowe (m in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi oraz prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lipca 2017 roku.

Więcej informacji: http://www.warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/9488-promocja-wiejskich-obszarow-w-polsce