menu

XIX Sesja Rady Powiatu.

23 grudnia br. w Sali Konferencyjnej Ratusza Miejskiego odbyła się XIX Sesja Rady Powiatu, na której mjr Jarosław Mierzejewski Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczytnie, przedstawił prezentację z założeniami rządowego programu "Praca więźniów". Została również podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 "Przez eksperyment do przyszłości", Oś Priorytetowa 2: "Kadry dla gospodarki", Działanie 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe.
Starosta Szczycieński Jarosław Matłach przedstawił prezentację nowej bryły Szpitala Powiatowego w Szczytnie oraz uchwalono budżet na 2016 r.