menu

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej i kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej i kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na trasie nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno”.
Postępowanie przeprowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), bez stosowania ustawy do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro oraz regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 30/2016 Starosty Szczycieńskiego z dnia 14.10.2016 r.

Pełna treść zaproszenia znajduje się pod adresem:
http://bip.powiatszczycienski.pl/zamowienia_publiczne/10010/94/Zaproszenie_do_zlozenia_oferty_na_wykonanie_dokumentacji_projektowej_budowlano_-_wykonawczej_i_kosztorysowej_wraz_z_pelnieniem_nadzoru_autorskiego_dla_zadania_pn___E2_80_9EBudowa_sciezki_rowerowej_na_trasie_nieczynnej_linii_kolejowej_Szczytno__E2_80_93_Biskupiec_na_terenie_Gminy_Miejskiej_Szczytno_i_Gminy_Szczytno_E2_80_9D/