menu

Nieruchomość Powiatu Szczycieńskiego, przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym przy ul. Ogrodowej 17 w Szczytnie.

Przetarg zostanie przeprowadzony dnia 23 stycznia 2017 r. o godz. 13.00 w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Szczytnie przy ul. Kościuszki 14, pokój nr 02, parter.

Cena wywoławcza: 750 000,00 zł

Wadium: 75 000,00 zł

Nieruchomość zabudowana budynkiem przy ul. Ogrodowej 17 w Szczytnie (obiekt byłego Powiatowego Urzędu Pracy), oznaczona jako dz. 321 i 475/1 obręb 2 Miasta Szczytno o łącznej powierzchni 0,0514 ha, objęta księga wieczystą OL1S/00021244/1, OL1S/00044531/7. Obiekt znajduje się w centrum miasta. Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony o powierzchni użytkowej 471,81 m2. Pomieszczenia na parterze są dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych (podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Szczegółowych informacji udziela: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Szczytnie, ul. Kościuszki 14, tel. (89) 624 70 58 lub (89) 624 70 68

Więcej informacji: http://bip.powiatszczycienski.pl/214/Ogloszenie_o_sprzedazy_nieruchomosci_Powiatu_Szczycienskiego/