menu

Przekazanie Hali Sportowej z salami dydaktycznymi Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Szczytnie.

Autor: Robert Rafalski

13 października br. odbyło się uroczyste przekazanie Hali Sportowej z zapleczem sanitarnym i szatniami oraz salami dydaktycznymi Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu im. Janusza Korczaka w Szczytnie.
Zaczęło się od pomysłu, który samorządowcy pragnęli zrealizować dla bardzo wyjątkowych użytkowników tej sali - dzieci. Nasze dzieciaki potrzebowały tej sali jak nikt inny! Aby mogły się rehabilitować, rozwijać, uczyć i ćwiczyć. Kierując się ich dobrem ogrom ludzi podjął się wielkiego trudu doprowadzenia tego pomysłu do realizacji.
Po części artystycznej Starosta Szczycieński Jarosław Matłach wręczył podziękowania osobom, które przyczyniły się do tego wielkiego sukcesu.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Sylwia Jaskulska Członek Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Jolanta Cielecka Przewodnicząca Rady Powiatu Szczycieńskiego wraz z Radnymi Powiatowymi, Wójtowie oraz Burmistrzowie naszego powiatu, st. bryg. Mariusz Gęsicki Komendant KP PSP, insp. Cezary Gołota Komendant KPP, insp. dr Danuta Bukowiecka Zastępca Komendanta Wyższej Szkoły Policji, Dyrektorzy Jednostek miejskich i powiatowych, Dariusz Ziółkowski firma DEZET, Marek Waśk kierownik budowy, inspektorzy nadzoru: Tomasz Soin, Leonides Wiśniewski oraz przyjaciele Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.

W części drugiej uroczystości odbył się Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej, podczas, którego Starosta Szczycieński wręczył nauczycielom Nagrody Starosty.
Listy gratulacyjne z okazji uhonorowania medalem Komisji Edukacji Narodowej odebrali:
- Adam Samsel Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie
- Grzegorz Iwańczyk Zespół Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie
- Alina Witkowska Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka
- Jolanta Marzena Wróblewska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie.
Pani Agnieszka Andrzejczyk z Zespołu Szkół nr 2 odznaczona został Medalem KEN na wniosek NSZZ Solidarność.
Pozostałe osoby otrzymały medale ale nie były obecne: Pani Aldona Kleszczewska oraz Pani Ewa Napiórkowska