menu

Informacja dotycząca wsparcia zadania publicznego pn. „Diabetycy do tablicy” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koła Miejsko - Powiatowego.

Informacja dotycząca wsparcia zadania publicznego pn. „Diabetycy do tablicy” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koła Miejsko - Powiatowego.

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Szczytnie dnia 20 września 2016 r. przyjęto Uchwałę
w sprawie: wsparcia zadania publicznego pn. „Diabetycy do tablicy” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koła Miejsko - Powiatowego.

Załącznik - Uchwała nr 96/XIX/2016 Zarządu Powiatu w Szczytnie, z dnia 20 września 2016 r.: diabetycy-7209