menu

Informacja dotycząca wsparcia zadania publicznego pn. „Młodzieżowe rozgrywki piłki siatkowej” realizowanego przez PUKS „Wiktoria”.

Informacja dotycząca wsparcia zadania publicznego pn. „Młodzieżowe rozgrywki piłki siatkowej” realizowanego przez PUKS „Wiktoria”.

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Szczytnie dnia 20 września 2016 r. przyjęto Uchwałę
w sprawie: wsparcia zadania publicznego pn. „młodzieżowe rozgrywki piłki siatkowej” realizowanego przez PUKS „Wiktoria”.

Załącznik - Uchwała nr 97/XIX/2016 Zarządu Powiatu w Szczytnie, z dnia 20 września 2016 r.: puks-wiktoria-7206