menu

Zadanie publiczne pn. „Diabetycy do tablicy”.

Informacja dotycząca oferty Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków koła Miejsko – Powiatowego na zadanie publiczne pn. „Diabetycy do tablicy”.

Zarząd Powiatu w Szczytnie informuje, że dnia 29 sierpnia 2016 r. do Starostwa Powiatowego w Szczytnie wpłynęła oferta Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków koła Miejsko – Powiatowego na zadanie publiczne pn. „Diabetycy do tablicy”.

Zadanie może być zrealizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 239).

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułem każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj, do dnia 09 września 2016 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można zgłaszać:
• pisemnie do Wydziału Promocji i Współpracy na adres: Starostwo Powiatowe w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno z dopiskiem: Wydział PR.,
• lub elektronicznie na adres: promocja@powiat.szczytno.pl