menu

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przystąpił do projektu pn. "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE".
W ramach Projektu realizowane jest: wsparcie dla gmin w przygotowaniu i wdrażaniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN/SEAP), przeprowadzaniu szkoleń dla energetyków gminnych, wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (EE), odnawialnych źródeł energii (OZE), pomoc w doborze źródeł finansowania - informowanie o możliwych źródłach finansowania w obszarze EE i OZE oraz weryfikowanie audytów energetycznych.
WFOŚiGW w Olsztynie powołał 4-osobowy Zespół Doradców Energetycznych, których zadaniem jest prowadzenie nieodpłatnych działań doradczych na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej skierowane do: gmin, przedsiębiorstw, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz osób fizycznych.

Do obsługi Powiatu Szczycieńskiego wyznaczony został pan Janusz Pabich
tel. 512 843 770
e-mail: janusz.pabich@wfosigw.olsztyn.pl
e-mail: doradztwo@wfosigw.olsztyn.pl

Więcej informacje o projekcie:
http://wfosigw.olsztyn.pl/
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne//