menu

Powiat Szczycieński otrzymał dotację!

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w dniu 5 sierpnia br. uchwałą nr 44/754/16/V dokonał wyboru operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Na 9 miejscu (z 292 pozytywnych wniosków), znajduje się Powiat Szczycieński z wnioskiem na „Rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1476N Pasym – Dźwierzuty od km 9+600 do km 14+215”, całkowity koszt operacji wyniesie 4.316.518,97 zł, uzyskana kwota pomocy to 2.746.601,00 zł.
Powiat Szczycieński do końca miesiąca podpisze umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego, a realizację zadania rozpocznie w przyszłym roku.