menu

Informacja o wyborze oferty.

Szczytno, dnia 15 lipca 2016 r.

Dotyczy: zamówienia usługi polegającej na wykonaniu usługi końcowego audytu zewnętrznego projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, pn. „Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie”.

W nawiązaniu do zaproszenia do złożenia oferty z dnia 4 lipca 2016 r. nasz znak:
Rg.272.3.2016 informuję, że na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, pn. „Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie”, została wybrana oferta firmy: Biuro Konsultingowe ADVISER Jan Łazor, ul. Żółta 10 A, lok. 18, 10-140 Olsztyn, z ceną: 1 980,00 zł brutto.