OgłoszeniaBIPePUAPGeoportal
menu

Rozporządzenie o tymczasowym wznowieniu kontroli na granicach.

We wtorek weszło w życie podpisane 1 czerwca 2016 r. rozporządzenie MSWiA dotyczące wprowadzenia tymczasowej kontroli na granicach wewnętrznych Schengen tj. z Czechami, Niemcami, Litwą, Słowacją oraz w portach morskich i lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną strefy Schengen. Rozporządzenie powstało w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży i Szczytem NATO w Polsce. Kontrola będzie przywrócona od 4 lipca do 2 sierpnia 2016 r. Podobne rozwiązanie zastosowano w Polsce podczas Euro 2012.

Więcej informacji http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/14704,Rozporzadzenie-o-tymczasowym-wznowieniukontroli-na-granicach-weszlo-w-zycie.html