menu

Podpisanie umowy na budowę hali sportowej w OSW w Szczytnie.

Dnia 4 maja br. w Starostwie Powiatowym w Szczytnie została podpisana umowa na budowę hali sportowej z zapleczem sanitarno - szatniowym oraz salami dydaktycznymi w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Szczytnie. Powiat Szczycieński reprezentował Starosta Szczycieński Jarosław Matłach, Marcin Nowociński Wicestarosta oraz Agnieszka Gałązka Skarbnik.
Przedsiębiorstwo Budowlane "MAX-BUD" Sp z o. o. z Nidzicy reprezentował Prezes Franciszek Feliński. Placówka zostanie wyposażona w nowoczesny obiekt sportowy, który będzie usytuowany pomiędzy istniejącymi budynkami szkoły i internatu, stanowiąc jednocześnie ich uzupełnienie i funkcjonalne połączenie. Ryczałtowa cena robót, będącą przedmiotem niniejszej umowy wynosi 3.639.570,00 zł brutto.
Inwestycja w roku bieżącym jest dofinansowana ze środków PFRON przeznaczonych na wykonanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w wysokości 675 tys. zł. Ponadto, Samorząd Powiatowy otrzymał również dofinansowanie w ramach programu Rozwoju bazy sportowej w województwie Warmińsko - Mazurskim na lata 2015-16. Środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2015 roku - 255 tys. zł, a w 2016 roku - 500 tys. zł.